+31 546 760600

Nieuws

Wetswijziging fasensysteem

Voor ons als NBBU lid geldt dat er per 1 juli 2016 weer een aantal belangrijke wetswijzigingen worden doorgevoerd. Door de wijzigingen van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) wordt de positie van de tijdelijke flexwerkers versterkt. Vanaf 1 juli 2016 hebben de flexwerkers, door een wijziging in het fasensysteem, namelijk sneller recht op een vast contract.

Duur fase 1 en 2
De duur van de uitzendovereenkomsten in fase 2 wordt verkort van 104 naar 52 gewerkte weken. Dit betekent dat de totale duur van fase 1 én 2 vanaf dat moment maximaal 78 gewerkte weken betreft. Na deze 78 gewerkte weken heeft de flexwerker direct recht op een fase 3 overeenkomst.

Het overgangsrecht van de WWZ binnen de NBBU-cao duurt tot 1 juli 2016. Hierdoor maakt de flexwerker tot die tijd nog gebruik van de 130 gewerkte weken in fase 1 en 2.

AOW-gerechtigden
Doordat het fasensysteem AOW-plus per 1 juli komt te vervallen, kunnen werkgevers met AOW-gerechtigden maximaal zes contracten in vier jaar aangaan voordat er een vast dienstverband ontstaat. Vanaf dat moment geldt het reguliere NBBU-fasensysteem (fase 1 t/m 4) dus ook voor AOW-gerechtigden.

Fortium heeft deze informatie overgenomen van: Easyflex

« Ga terug