+31 546 760600

Wat is de inlenersbeloning?

Wat is de inlenersbeloning?

‘Inlenersbeloning’ is een term uit de cao voor uitzendkrachten van de ABU. Voorheen liet de cao het uitzend- payrollbureau gedurende de eerste 26 weken van een plaatsing de keuze: ofwel de beloningsregeling uit de ABU-cao wordt toegepast, ofwel de inlenersbeloning geldt vanaf dag 1. Binnen de cao van de NBBU werd de inlenersbeloning altijd al vanaf dag 1 gehanteerd. Fortium werkt met de NBBU-cao, zodoende wordt de inlenersbeloning door ons altijd vanaf dag 1 gehanteerd.

Verplicht per 30 maart 2015
Vanaf 30 maart 2015 zijn alle payrollondernemers in Nederland verplicht om vanaf dag één de inlenersbeloning toe te passen. Tijdens de laatste onderhandelingen over de ABU-cao is een wijziging afgesproken met betrekking tot de toepassing van de inlenersbeloning. Dat betekent dat voor alle payrollondernemers, de werknemers in de meeste gevallen vanaf de eerste dag (in plaats van na de 26e week) onder de inlenersbeloning vallen.

Hoe is de inlenersbeloning opgebouwd?
Onder de inlenersbeloning wordt verstaan: de bij de inlener geldende of wettelijk verplichte beloningsregeling of cao. Werknemers die onder de inlenersbeloning vallen hebben dus dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers die in vaste dienst zijn bij het inlenende bedrijf. De volgende aspecten vallen onder de inlenersbeloning:

  • Het bruto loon conform de schaal waarin de werknemer is ingedeeld
  • ATV / ADV
  • Toeslagen voor overwerk en onregelmatige uren
  • Initiële loonsverhogingen, zoals bij inlener bepaald
  • Onkostenvergoedingen
  • Periodieken

Wilt u meer weten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

« Ga terug